ANALIZY RYNKU

Dział analiz FISHEYE opracowuje dla swoich klientów kompleksowe analizy i opracowania dotyczące szeroko rozumianych zagadnień wiązanych z rynkiem nieruchomości w kraju, szczególnie na terenie Krakowa i południowej Polski.

Opracowujemu między innymi:

  1. Analizy opłacalności inwestycji
  2. Analizy konkurencji
  3. Analizy popytu i podaży w różnych segmentach rynku nieruchomości, na terenie różnych lokalizacji
  4. Opracowania o charakterze doradczym i analitycznym dotyczące konkretnych transakcji (np. ocena, czy proponowane warunki transakcji spełniają standardy rynkowe)