Opis produktu

Orange Office Park to nowoczesny park biurowy składający się z 3 budynków biurowych oraz wielopoziomowego parkingu.

Jest on zlokalizowany w przechodzącej rewitalizację dzielnicy Zabłocie – położonej najbliżej w stosunku do ścisłego centrum miast niecentralnej dzielnicy biznesowej. Orange Office Park dzięki swojej lokalizacji przy nowo wybudowanej linii szybkiego tramwaju oraz dwupasmowej trasie szybkiego ruchu, jest łatwo dostępny zarówno dla osób korzystających z komunikacji publicznej, jak i dla tych używających własnych środków transportu.

Orange Office Park składa się z 3 budynków:

1 ETAP – Budynek posiadający około 9 850 m2 GLA powierzchni biurowej oraz około 2 810 m2 GLA powierzchni handlowej, który powstanie w pierwszym etapie wraz z parkingiem podziemnym

2 ETAP – Budynek posiadający 8 495 m2 GLA powierzchni biurowej; powstanie w drugim etapie.

3 ETAP – Budynek posiadający 9 785 m2 GLA powierzchni biurowej; powstanie w trzecim etapie wraz z trzypoziomowym parkingiem.

4 ETAP – Budynek biurowy z parkingiem.

Strona internetowa: www.orangeofficepark.pl

Pobierz Property Particulars

Pobierz broszurę