OBSŁUGA INWESTYCJI
MIESZKANIOWYCH

Zespół agencji mieszkaniowej FISHEYE oferuje swoim klientom usługi kompleksowego doradztwa i pośrednictwa przy sprzedaży mieszkań i domów w inwestycjach mieszkaniowych.

W oparciu o nasze doświadczanie oferujemy naszym Klientom kompleksowy pakiet usług, obejmujący całość działań o charakterze marketingowo – sprzedażowym, od etapu planowania inwestycji poprzez jej przygotowanie, właściwy proces sprzedaży, aż do osiągnięcia 100% poziomu sprzedaży.

W takim modelu współpracy z Klientem, jedynie istotne decyzje są podejmowane przez Klienta, przy pełnym wsparciu procesu decyzyjnego wszelkimi niezbędnymi informacjami dostarczonymi przez FISHEYE.

Zazwyczaj dzielimy naszą pracę na poniżej opisane 5 głównych zadań:

  1.  Analizę rynkowego otoczenia potencjalnego projektu
  2.  Doradztwo projektowe
  3.  Stworzenie i zaimplementowanie strategii marketingowej i sprzedaży
  4.  Prowadzenie biura sprzedaży
  5.  Negocjacje, w imieniu sprzedającego, warunków transakcji i samego kształtu umów sprzedaży