USŁUGI REPREZENTACJI WYNAJMUJĄCEGO

Nasz zespół reprezentacji wynajmującego działa w imieniu i na rzecz właściciel budynków biurowych w procesie komercjalizacji ich nieruchomości.

WIĘCEJ >>

USŁUGI REPREZENTACJI NAJEMCY

Nasza filozofia reprezentacji najemcy polega na zapewnieniu naszym klientom tzw. ONE STOP SHOP to jest miejsca, w którym najemca znajdzie wszystkie usługi niezbędne do przeprowadzenia w sposób całkowicie płynny tak skompilowanego z punktu każdej firmy procesu, jakim jest zamiana siedziby.

WIĘCEJ >>

OBSŁUGA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

Zespół agencji mieszkaniowej FISHEYE oferuje swoim klientom usługi kompleksowego doradztwa i pośrednictwa przy sprzedaży mieszkań i domów w inwestycjach mieszkaniowych.

WIĘCEJ >>

ANALIZY RYNKU

Dział analiz FISHEYE opracowuje dla swoich klientów kompleksowe analizy i opracowania dotyczące szeroko rozumianych zagadnień wiązanych z rynkiem nieruchomości.

WIĘCEJ >>