CONTACT

FISHEYE
ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków
 +48 (12) 630 93 00
biuro@fisheyeproperties.pl
www.fisheyeproperties.pl

NIP – 676 245 29 91
REGON – 122502572
KRS – 0000406850

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NAME

email

Property Type
area

TRANSACTION TYPE

MESSAGE