USŁUGI REPREZENTACJI NAJEMCY

Nasza filozofia reprezentacji najemcy polega na zapewnieniu naszym klientom tzw. ONE STOP SHOP to jest miejsca, w którym najemca znajdzie wszystkie usługi niezbędne do przeprowadzenia w sposób całkowicie płynny tak skompilowanego z punktu każdej firmy procesu, jakim jest zamiana siedziby. FISHEYE pilotuje proces, dostarcza wszelkich niezbędnych klientowi danych, koordynuje różne podmioty jakie mogą być zaangażowane w proces (takie jak prawnicy, projektanci wnętrz, projekt managerowie, firmy przeprowadzkowe itp.), mając zawsze na uwadze interes naszego klienta.

Proces mający na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla naszych Klientów dzielimy na 10 kolejno następujących po sobie kroków:

  1. Określenie potrzeb Klienta
  2. Wstępna analiza dostępnych lokali (długa lista)
  3. Przygotowanie i rozesłanie zapytań ofertowych
  4. Porównanie oferty (zazwyczaj w formie tabelarycznej)
  5. Wstępne negocjacje warunków najmu (z właścicielami lokali z zawężonej, krótkiej listy)
  6. Przygotowanie finalnej rekomendacji najlepszej opcji
  7. Uzgodnienie listu intencyjnego
  8. Wynegocjowanie umowa najmu
  9. Nadzór nad pracami wykończeniowymi (opcjonalnie)
  10. Odbiór lokalu – kontrola stanu lokalu i  jakości prac wykończeniowych przeprowadzonych przez wynajmującego, rozliczenie kosztów prac wykończeniowych (opcjonalnie)

Wszystkie wymienione powyżej usługi tworzą całościowy pakiet, mający na celu osiągniecie
trzech kluczowych celów:

1.

Osiągnięcie możliwie najlepszych dla najemcy warunków transakcji

2.

Zminimalizowanie ryzyk związanych z „ukrytymi” kosztami

3.

Zapewnienie możliwie największej płynności przebiegu procesu relokacji