USŁUGI REPREZENTACJI WYNAJMUJĄCEGO

Nasz zespół reprezentacji wynajmującego działa w imieniu i na rzecz właściciel budynków biurowych w procesie komercjalizacji ich nieruchomości.

Wykorzystując nasze doświadczenie w tej dziedzinie FISHEYE bierze na siebie większość pracy związanej z procesem komercjalizacji projektu, zwalniając w ten sposób naszych klientów z konieczności codziennego zajmowania się bieżącymi działaniami. Oferowane przez nas usługi obejmują całość działań o charakterze marketingowo – sprzedażowym, od etapu planowania inwestycji poprzez jej przygotowanie, właściwy proces wynajmu, aż do osiągnięcia 100% poziomu wynajmu.

Zazwyczaj dzielimy naszą pracę na poniżej opisane 5 głównych zadań:

  1. Analizę rynkowego otoczenia potencjalnego projektu
  2. Doradztwo projektowe
  3. Stworzenie i zaimplementowanie strategii marketingowej i wynajmu
  4. Poszukiwania najemców
  5. Negocjacje, w imieniu wynajmującego, warunków najmu oraz umowy najmu

Zestaw usług opisanych powyżej nastawiony jest na osiągniecie dla naszych klientów następujących celów:

1.

Możliwie najszybszą komercjalizację całości dostępnej w projekcie powierzchni, w tym, w wypadku projektów w fazie planowania, znalezienie najemcy kluczowego, którego pozyskanie pozwoli rozpocząć fazę realizacji inwestycji

2.

Uzyskanie najlepszych możliwych warunków komercyjnych zawartych umów najmu

3.

Zbudowanie jak najwyższej wartości nieruchomości, dzięki właściwemu doborowi najemców, dobrym warunkom najmu i wysokiej jakości dokumentacji kontraktowej umów najmu, zapewniających właścicielom nieruchomości maksymalną stabilność strumienia pieniądza pochodzącego z wynajmu nieruchomości