Wpływ zmian w ruchu samochodowym wokół Plant na rynek nieruchomości według zaproponowanego projektu przez władze Krakowa był tematem wywiadu udzielonego przez Włodzimierza Jędruszaka Gazecie Wyborczej.

Zdaniem Dyrektora FISHEYE Properties, projekt Miasta Krakowa, który przedstawia koncepcję nowej organizacji ruchu wokół Plant powinien być przygotowany biorąc pod uwagę interesy wszystkich stroń, których projekt dotyczy; właścicieli, użytkowników, mieszkańców i turystów. W obecnym kształcie, projekt ten może spowodować poważne obniżenie wartości nieruchomości komercyjnych w strefie objętej proponowanymi zmianami.